14 februari, 2012

Kärlek (och lite död)

Säg presentbok och jag blir genast skeptisk. Säg dessutom kärleksdikter, och jag blir rent av lite fientligt inställd. Det blir ju så sällan bra, hur gott uppsåtet än är.
Men om man istället säger svensk lyrik och kanske dessutom namedroppar Maria Wine, Harrieth Löwenhjelm, Erik Lindegren och Gunnar Ekelöf - då blir det en annan sak. De och många andra författare, däribland Kristina Lugn, Kristian Lundberg och Lukas Moodysson, finns representerade i 121 dikter om kärlek som nyss kommit ut hos Brombergs. 


Jag gillar urvalet; det känns genomtänkt och har ganska stor spännvidd. Jag tänker mig att boken lika väl som att vara en presentbok kan fungera som inspiration/referens när man letar efter dikter på temat kärlek, kanske till bröllop/förlovning eller liknande. Här finns till exempel många av de där klassiska kärleksdikterna från första halvan av 1900-talet, som alltid är fina att använda. 

Lite lustigt är det dock att vissa av dikterna som valts ut; till exempel Harrieth Löwenhjelms "Tag mig. - Håll mig. - Smek mig sakta." åtminstone i mina ögon är sådana som starkt förknippas med döden, och inte med kärleken. I Löwenhjelms dikt ligger ju diktjaget bokstavligen talat på dödsbädden, och även om det förvisso finns en kärlekskänsla gentemot den jaget vänder sig till, är detta för mig verkligen ingen kärleksdikt. 
Än konstigare blir det att man i boken bara valt att ta med diktens första strof - det känns nästan som om man mörkar vad den egentligen handlar om (det förstår man ju inte helt förrän i strof 2-3). Om jag inte hade läst dikten tidigare, och ovetande hade valt den till ett romantiskt tillfälle så hade jag nog blivit sur om jag senare fått reda på hur dikten slutade eller vad den egentligen handlade om. 

Med den invändningen - ändå en trevlig samling. Att ge bort till en gullig boknörd nära dig just idag, kanske?

Tack till Brombergs för rec ex!

Inga kommentarer: